Siste nytt
Dommere og utbetaling
 

Orientering fra Norges Håndballforbund

Reserver DITT sesongkort til alle CSK Håndball Elites seriekamper!
 

Her kan du sikre deg plass i CSK-hallen når våre beste seniorlag spiller. NB! Begrenset antall kort!

Vinnere av Karl Erik Bøhn Cup
 

J99 vant i innvitasjonsturnering Karl Erik Bøhn Cup i påsken med overbevisende seire mot årets finalister i PW CUP.

Finale i Peter Wessel CUP
 

Erlend Sagosen sine jenter markerer seg i Norges toppen igjen.

Årsmøte i CSK håndball 2015
 

Årsmelding for CSK håndball ligger under vedlegg for nedlasting

Treningstips barnehåndball
 

Nytt hefte med treningsforslag for barnehåndball 6 -12 år fra Håndballforbundet ligger under vedlegg for nedlasting

Endringer i nasjonalt kamptilbud fra 2015-16
 

Med bla endringer i Bring og nasjonalt sluttspill for 14 åringer.

Klisterbruk i våre haller
 

Viktig beskjed fra CSK Anlegg! Lag som bryter reglene mister treningstid og må betale rengjøring!

TRENINGSAVGIFTER
 

Melder du deg på forplkter det.

CSK HUMMELARENA
 

Charlottenlundhallene har fått nytt navn.

Dommere og utbetaling

Orientering fra Norges Håndballforbund
Vedrørende dommeregninger og fødselsnummer.

Dommerregninger som skal utbetales av klubb må inneholde følgende:
Navn Adresse Fødselsnummer Skattekommune
Klubben er å regne som arbeidsgiver/oppdragsgiver i forbindelse med utbetaling av dommerhonorar. Arbeidsgiver har saklig behov for fødselsnummer og kan uten samtykke kreve dette av dommeren.

Dommerhonorar er i utgangspunktet skattepliktig, men for ideelle organisasjoner gjelder en beløpsgrense for skatteplikt.
Når samlet lønnsutbetaling fra organisasjonen til én person i løpet av inntektsåret ikke overstiger 8 000 kroner, vil lønnen være fritatt for beskatning.
Dommere kan i tillegg til kr. 8000,- få utbetalt utstyrsgodtgjørelse inntil kr. 240,- pr. oppdrag begrenset oppad til kr. 2.400,- pr. år til dekning av f.eks. sko og drakt. Det er en forutsetning at dommeren faktisk har kostnader til slikt utstyr, og at slike kostnader ikke blir dekket på annen måte. Utstyrsgodtgjørelse er en skattefri godtgjørelse.

Det er arbeidsgivers (klubbens) ansvar å følge med på om dommeren overstiger kr. 8.000,- i honorar i løpet av året. I slike tilfeller skal beløpet rapporteres til myndighetene og hele beløpet vil være trekkpliktig.

Klubben plikter å oppbevare fødselsnummer på trygg og forsvarlig måte. Fødselsnummeret skal ikke være tilgjengelig for andre enn dem som har et tjenstlig behov for å bruke fødselsnummeret.

Ønsker du å vite mer:
Skatteetaten: http://www.skatteetaten.no/no/Bedrift-og-organisasjon/Drive-bedrift/Andreorganisasjonsformer/Ideelle-frivillige-lag-og-stiftelser/Skatt-for-frivillige-og-ideelleorganisasjoner/

Datatilsynet: https://www.datatilsynet.no/personvern/Fodselsnummer/