Siste nytt
Breddereglement for 2015
Litt info
 

Her er noe info til lag etc.

Hospitering i CSK
 

Les om hospitering og benytt hospiteringsskjema som ligger under VEDLEGG FOR NEDLASTING. Før hospitering er godkjent, så skal dette skjemaet fylles ut.

Samarbeidsavtale mellom håndball og fotball
 

Avtalen har i sommer 2012 blitt revidert. Under nedlasting av vedlegg finner du oppdatert versjon.

Spillerutvikling
CSK Fotball i samarbeid med Trondheims Ørn
Kamparena
 

CSK fotball har fokus på spillerutvikling. I den forbindelse er forholdet mellom antall kamper og treninger viktig for spillere.

Ny utstyrsleverandør
Arena og hallreklame
 

Inntektsmuligheter for laget ditt!

Overganger

Hospitering i CSK

HOSPITERING

Hospitering er et tilbud til enkeltspillere med ferdigheter,
holdninger, ambisjoner og motivasjon vesentlig ut over gjennomsnittet.

Hospitering bør gjennomføres når spillere trenger større utfordringer utover eget treningsmiljø.

Hospitering iverksettes ut fra spillerens behov og ikke for hospiteringens egen skyld.

Det er viktig å huske at det er spillerens utvikling som skal ivaretas, både på kort og lang sikt.

Prinsippet for hospitering i CSK er at har du gode nok ferdigheter og er mentalt og fysisk
moden nok.  

Hospitering skal være et supplement til treningene/kampene på eget lag,
og ikke være varig, men begrenset i tid. Maksimal tid hospitering kan avtales
for er innenfor en og samme sesong. Hospiteringen skal hele tiden evalueres med
hensyn på spillerens ferdighet i gruppa og vurdere om ordningen fungerer godt
sosialt.

Dersom spilleren ikke er i flytsonen eller ikke befinner seg i den øvre
halvdel av ferdighetsnivå må det vurderes å bringe hospiteringen til opphør.


Dersom spilleren ikke fungerer sosialt sammen med de eldre guttene, eller
på sitt eget lag som følge av hospiteringen må også tiltak vurderes, eventuelt
må hospiteringen bringes til opphør.

Etter vårsesong og etter sesongslutt skal hospitering evalueres mellom alle
berørte parter (spiller/foreldre/trenere), fornyes eller eventuelt bringes til
opphør.

Ved vurderingen av hvem som skal få tilbud om hospitering, legges det
avgjørende vekt på spillernes ferdigheter og holdninger og de sosiale
konsekvenser hospitering kan medføre for den enkelte.

Dette skal også vektlegges i den halvårlige evaluering som
gjennomføres.En særlig talentfull og ambisiøs
spiller kan i spesielle tilfeller flyttes opp til en høyere konkurranseklasse
på permanent basis.

Hospitering mellom junior og senior blir et forhold mellom senior- juniortrener og sportslig utvalg
v/spillerutvikler.

Jentespillere med talent og interesse skal kunne hospitere hos
jevnaldrende guttetreningsgrupper.

Trener på eget lag og mottakende lag har ansvar for å informere og
forankre ordningen blant sine spillegrupper. Det er sentralt at hospitantene
fortsatt utviser gode holdninger når de er på eget lag. Unngå splittelse i egen
spillergruppe. Husk mottoet: Flest mulig med – lengst mulig !

Forutsetninger:

• Spilleren bør normalt følge
treningene på sitt alderstrinn og hospitering vil da være et supplement.Men ved kollisjoner må dette vurderes ut fra spillerns behov.

• Spilleren
spiller kamper primært på sitt alderstrinn, men bør også spille hospiteringskamper.

• Hospitering bør være ekstra trening pr. uke:

• 9  –  12 år; maks en trening.

• 13 – 14 år; maks en trening.

• 15 – 16 år; maks to treninger

• Mengde hospitering må også vurderes ut fra nivå på egen gruppe kontra spillerens nivå/behov.

• Det er normalt egen trener som innstiller til hospitering. Innstillingen vurderes av SPU i
samarbeid med berørte lagstrenere.

• Hospiteringen
skal avklares med spilleren, spillerens foresatte og de berørte trenere.


Nyttig informasjon
Styret 2016/2017
Sportslig Utvalg 2016/2017
Banedagbok
 

viktig info

Nyttige fotball lenker
 

Lenker til forbund, klubber og turneringer

Forsikringer og melding av idrettskade
 

Her finner du informasjon om hvordan man melder skader, med lenke til skademeldingsskjema.

Dommersatser
 

Her finner du oversikt over satser for krets , rekrutt- og klubbdommere.

Hvordan benyttes penger som kommer inn gjennom treningsavgifter?
 

Hvert år betaler medlemmer i Charlottenlund en treningsavgift for å spille fotball i klubben vår.

Årshjul CSK fotball
 

Kalender for aktiviteter i fotballen. Se PDF- vedlegg for nedlasting

Generell instruks for trenere i Charlottenlund Sportsklubb – fotball
Omberamming av kamper
Sonekveld og arrangement
 

For nedlasting på venstre side ligger det maler etc. for gjennomføring av sonekvelder

FAQ - i fotballavdelingen.
 

Du finner en del info ved å lese på fotballavdelingen sin side.

Reisecuper - fotball
 

Reisecuper krever planlegging, men det er moro når vi har så mange engasjerte foreldre som vi har i CSK!

Breddereglement for 2015
Tilskudd og støtteordninger
 

Det enkelte kull / lag har fom G/J 13 mulighet for å søke tilskudd / støtte til reisecuper, treningssamlinger og transport til bortekamper.

Mandat sportslig utvalg
 

Sporslig utvalg sitt mandat CSK fotball.

Roller og ansvar – styret
 

Her er en oversikt over ansvar og rollefordeling i CSK fotball. Styrets medlemmer og sportslig utvalg

Artikkelsøk
Søk i artikler: