Siste nytt
Breddereglement for 2015
Litt info
 

Her er noe info til lag etc.

Hospitering i CSK
 

Les om hospitering og benytt hospiteringsskjema som ligger under VEDLEGG FOR NEDLASTING. Før hospitering er godkjent, så skal dette skjemaet fylles ut.

Samarbeidsavtale mellom håndball og fotball
 

Avtalen har i sommer 2012 blitt revidert. Under nedlasting av vedlegg finner du oppdatert versjon.

Spillerutvikling
CSK Fotball i samarbeid med Trondheims Ørn
Kamparena
 

CSK fotball har fokus på spillerutvikling. I den forbindelse er forholdet mellom antall kamper og treninger viktig for spillere.

Ny utstyrsleverandør
Arena og hallreklame
 

Inntektsmuligheter for laget ditt!

Overganger

Spillerutvikling

Som et ledd i utvikling av spillere som viser gode holdninger, ferdigheter og treningsvilje - har CSK som årlig formål å hospitere spillere i 16 årsklassen og eldre, til et av regionens høyest rangerte lag.
CSK har som målsetning å avgi minst en spiller, og som inngår kontraktsforhold hos klubben dette gjelder, da etter hospiteringsperioder. Dette gjelder for kommende treårsperiode, og tom 2014. Etter denne perioden revurdres alle avtaler.
 
CSK og Ranheim TF har formalisert et samarbeid som gir muligheter for begge lagenes spillere til å utnytte kompetansen som finnes i begge klubbene på
ulike nivå.  Spillernes bevegelser mellom klubbene skal fremdeles styres av fotballens eget regelverk, men denne avtalen gir CSK Fotball og Ranheim TF sine spillere en god mulighet for å gjøre riktige valg med tanke på egen utvikling. Avtalen skal omfatte spillere fra G16-alder og oppover. Denne avtalen gjelder fra januar 2012 og ut 2014, og vil kunne reforhandles høsten 2014.

Avtalen åpner for at 2-3 av de mest talentfulle spillerne på CSK's G16-lag kan få hospitere med Ranheim TF's jr-lag. Trenerteamet på CSK G16 velger selv ut hvem
som skal få dette tilbudet, og varigheten bestemmes i dialog mellom trener-teamene i CSK G16 og Ranheim Tf jr . Hospiteringsplan lages før oppstart.
Det legges inn samtaler og oppfølging av spillerne fra Ranheim TF's trenerteam underveis.
Avtalen åpner for at Ranheim TF inviterer 5-6 spillere fra CSK's G16-lag til «Talent-samlinger» hvor øvrige talentfulle og motiverte spillere fra CSK møter
spillere fra de andre samarbeidsklubbene til Ranheim TF  til en treningssamling sammen med  Ranheim TF jr. Slike samlinger kan arrangeres inntil 4 ganger hvert år.
Avtalenåpner for at Ranheim TF kommuniserer utfasing av egne spillere til CSK tidlig i prosessen slik at spilleren kan kontaktes av CSK for å vurdere en overgang til
CSK. Denne kommunikasjonen vil også gå til andre avgivende klubber og til aktuelle spillers moderklubb.
 

Med hilsen
Tommy Svendsen - leder CSK fotball

Nyttig informasjon
Styret 2016/2017
Sportslig Utvalg 2016/2017
Banedagbok
 

viktig info

Nyttige fotball lenker
 

Lenker til forbund, klubber og turneringer

Forsikringer og melding av idrettskade
 

Her finner du informasjon om hvordan man melder skader, med lenke til skademeldingsskjema.

Dommersatser
 

Her finner du oversikt over satser for krets , rekrutt- og klubbdommere.

Hvordan benyttes penger som kommer inn gjennom treningsavgifter?
 

Hvert år betaler medlemmer i Charlottenlund en treningsavgift for å spille fotball i klubben vår.

Årshjul CSK fotball
 

Kalender for aktiviteter i fotballen. Se PDF- vedlegg for nedlasting

Generell instruks for trenere i Charlottenlund Sportsklubb – fotball
Omberamming av kamper
Sonekveld og arrangement
 

For nedlasting på venstre side ligger det maler etc. for gjennomføring av sonekvelder

FAQ - i fotballavdelingen.
 

Du finner en del info ved å lese på fotballavdelingen sin side.

Reisecuper - fotball
 

Reisecuper krever planlegging, men det er moro når vi har så mange engasjerte foreldre som vi har i CSK!

Breddereglement for 2015
Tilskudd og støtteordninger
 

Det enkelte kull / lag har fom G/J 13 mulighet for å søke tilskudd / støtte til reisecuper, treningssamlinger og transport til bortekamper.

Mandat sportslig utvalg
 

Sporslig utvalg sitt mandat CSK fotball.

Roller og ansvar – styret
 

Her er en oversikt over ansvar og rollefordeling i CSK fotball. Styrets medlemmer og sportslig utvalg

Artikkelsøk
Søk i artikler: