Siste nytt
Breddereglement for 2015
Litt info
 

Her er noe info til lag etc.

Hospitering i CSK
 

Les om hospitering og benytt hospiteringsskjema som ligger under VEDLEGG FOR NEDLASTING. Før hospitering er godkjent, så skal dette skjemaet fylles ut.

Samarbeidsavtale mellom håndball og fotball
 

Avtalen har i sommer 2012 blitt revidert. Under nedlasting av vedlegg finner du oppdatert versjon.

Spillerutvikling
CSK Fotball i samarbeid med Trondheims Ørn
Kamparena
 

CSK fotball har fokus på spillerutvikling. I den forbindelse er forholdet mellom antall kamper og treninger viktig for spillere.

Ny utstyrsleverandør
Arena og hallreklame
 

Inntektsmuligheter for laget ditt!

Overganger

CSK Fotball i samarbeid med Trondheims Ørn

14.12.2011

Som en av 13 breddeklubber i Trøndelag har vi inngått samarbeid med Trondheims -Ørn og prosjektet "Fra bredde til topp". Trondheims Ørn ønsker å hjelpe breddeklubbene med å dele sin toppidrettskunnskap med oss.

Prosjektet er delt inn i flere bolker.

  • Ørn Akademiet - en fotballskole over 4 dager i Abra hallen for ca 100 spillere i aldersgruppen 13-18 år, ble gjennomført i uke 48, se egen omtale lenger ned.
  • Ørn Bredde+  - et treningstilbud gjennom vintersesongen for spillere med holdninger/talent til å bli mulig toppspiller, uttak gjennom Akademiet og med breddeklubber.
  • Ørn Trener+ - trenere blir invitert på økter med Ørn og kursing på temaene, keeper, teknisk, forebyggende, og formasjon. 4 timer pr kurs.
  • Ørn Klubb+ - samarbeidsforum mellom breddeklubbene på spillergrupper, frafall, tiltak, samarbeid mellom klubbene slik at ikke lag går i oppløsning eller spillere slutter.
  • Ørn 20+ - hospitering av spillere som ikke er fanget opp av kretstiltak ol, noen blomstrer på slutten av junior/ starten på senior.
  • Les mer på http://www.trondheims-orn.no

Ørn Akademiet ble gjennomført sist uke fra mandag til torsdag 1730-2115 med instruktører fra flere toppklubber i Trondheim. Totalt var ca 100 jenter fra samarbeidsklubbene med, disse ble så delt i to grupper med økter på over 2 timer hver dag.

Fokusområder under hele uka var: oppvarming/nedjogging, forebyggende trening, basisferdigheter, hurtighet/frekvens. Under spillsekvensene var det å omsette valg av basisferdigheter i spill, orientering i forhold til med og motspillere, være spillbar. Fokus på å utfordre hver enkelt spiller til å utfordre seg selv i forhold til valg.

Charlottenlund fikk stille med 10 jenter, 5 fra 99 gruppa og 5 fra 97 gruppa, disse ble plukket etter holdninger, basisferdigheter, treningsvilje, hurtighet, arbeidskapasitet. To av disse var keepere og de fikk så å si hver sin keepertrener gjennom hele uka med gode instruktører og et veldig bra opplegg. Utespillerne hadde også gode og mange instruktører, de ble utfordret veldig på at alt skulle skje med kvalitet.

Kvalitet på opplegget gjennom gode og mange instruktører, gode øvelser gjorde at dette ble et veldig bra gjennomført tiltak. Veldig artig å se så mange konsentrerte og engasjerte spillere. Her var det mange spillere som fikk tips og ble inspirert til å øve for å videreutvikle sine fotballferdigheter.

Spillere og trenere tar med oss det vi har lært tilbake til lagene våre slik at vi kan inspirere alle CSK jentene på laget.

Se video fra akademiet her

http://tronderfotball.no/2011/11/%C3%B8rnakademiet-video/

 5 ivrige CSK 99 jenter med landslagssjef Eli Landsem, der de hilste med at de skulle treffes igjen om 5 år  Fornøyde 97 jenter etter siste økt på Akademiet

- Roger Tørriseng


Nyttig informasjon
Styret 2016/2017
Sportslig Utvalg 2016/2017
Banedagbok
 

viktig info

Nyttige fotball lenker
 

Lenker til forbund, klubber og turneringer

Forsikringer og melding av idrettskade
 

Her finner du informasjon om hvordan man melder skader, med lenke til skademeldingsskjema.

Dommersatser
 

Her finner du oversikt over satser for krets , rekrutt- og klubbdommere.

Hvordan benyttes penger som kommer inn gjennom treningsavgifter?
 

Hvert år betaler medlemmer i Charlottenlund en treningsavgift for å spille fotball i klubben vår.

Årshjul CSK fotball
 

Kalender for aktiviteter i fotballen. Se PDF- vedlegg for nedlasting

Generell instruks for trenere i Charlottenlund Sportsklubb – fotball
Omberamming av kamper
Sonekveld og arrangement
 

For nedlasting på venstre side ligger det maler etc. for gjennomføring av sonekvelder

FAQ - i fotballavdelingen.
 

Du finner en del info ved å lese på fotballavdelingen sin side.

Reisecuper - fotball
 

Reisecuper krever planlegging, men det er moro når vi har så mange engasjerte foreldre som vi har i CSK!

Breddereglement for 2015
Tilskudd og støtteordninger
 

Det enkelte kull / lag har fom G/J 13 mulighet for å søke tilskudd / støtte til reisecuper, treningssamlinger og transport til bortekamper.

Mandat sportslig utvalg
 

Sporslig utvalg sitt mandat CSK fotball.

Roller og ansvar – styret
 

Her er en oversikt over ansvar og rollefordeling i CSK fotball. Styrets medlemmer og sportslig utvalg

Artikkelsøk
Søk i artikler: