Siste nytt
Breddereglement for 2015
Litt info
 

Her er noe info til lag etc.

Hospitering i CSK
 

Les om hospitering og benytt hospiteringsskjema som ligger under VEDLEGG FOR NEDLASTING. Før hospitering er godkjent, så skal dette skjemaet fylles ut.

Samarbeidsavtale mellom håndball og fotball
 

Avtalen har i sommer 2012 blitt revidert. Under nedlasting av vedlegg finner du oppdatert versjon.

Spillerutvikling
CSK Fotball i samarbeid med Trondheims Ørn
Kamparena
 

CSK fotball har fokus på spillerutvikling. I den forbindelse er forholdet mellom antall kamper og treninger viktig for spillere.

Ny utstyrsleverandør
Arena og hallreklame
 

Inntektsmuligheter for laget ditt!

Overganger

Kamparena

CSK fotball har fokus på spillerutvikling. I den forbindelse er forholdet mellom antall kamper og treninger viktig for spillere. Flere spillere hospiterer på flere lag i CSK. I tillegg er det enkelte spillere som også hospiterer på sonelag.  Det kan medføre flere kamper enn treninger pr uke. Utfordringen er å finne riktig balanse mellom trening og kamp.

CSK fotball sine retningslinjer for antall kamper pr spiller er som følger:

 For aldersgruppen opptil 14 år vil 2 kamper pr uke være max.

Fra 14 år og oppover bør føringen være 1 kamp per uke, max 2, men da ikke i flere påfølgende uker.

Begrunnelsen er at akkumulering av belastning gjennom et tett kampprogram og lite tid til restitusjon gir større risiko for belastningsskader.  Et tett kampprogram vil sannsynligvis også øke risikoen for akutte skader (f. eks overtråkk etc.). Videre gir kamper både en fysisk og mental utladning som vil gå utover treningskvaliteten hvis kampene kommer for tett.

Fotballforbundets tommefinger regel er forholdet 3 treninger: 1 kamp, eller i snitt 1,5 kamper pr uke.

Hovedtrenere, trenere og oppmenn må derfor i samarbeid lage en liste som gir oversikt over antall kamper for den enkelte spiller pr uke. I de tilfeller hvor spilleren hospiterer i kamp på overårig nivå så er det viktig at hovedtrenere, trenere og oppmenn på de ulike årskull samarbeider slik at fokuset er på spillerens behov og utvikling.

 Mvh SPU


Nyttig informasjon
Styret 2016/2017
Sportslig Utvalg 2016/2017
Banedagbok
 

viktig info

Nyttige fotball lenker
 

Lenker til forbund, klubber og turneringer

Forsikringer og melding av idrettskade
 

Her finner du informasjon om hvordan man melder skader, med lenke til skademeldingsskjema.

Dommersatser
 

Her finner du oversikt over satser for krets , rekrutt- og klubbdommere.

Hvordan benyttes penger som kommer inn gjennom treningsavgifter?
 

Hvert år betaler medlemmer i Charlottenlund en treningsavgift for å spille fotball i klubben vår.

Årshjul CSK fotball
 

Kalender for aktiviteter i fotballen. Se PDF- vedlegg for nedlasting

Generell instruks for trenere i Charlottenlund Sportsklubb – fotball
Omberamming av kamper
Sonekveld og arrangement
 

For nedlasting på venstre side ligger det maler etc. for gjennomføring av sonekvelder

FAQ - i fotballavdelingen.
 

Du finner en del info ved å lese på fotballavdelingen sin side.

Reisecuper - fotball
 

Reisecuper krever planlegging, men det er moro når vi har så mange engasjerte foreldre som vi har i CSK!

Breddereglement for 2015
Tilskudd og støtteordninger
 

Det enkelte kull / lag har fom G/J 13 mulighet for å søke tilskudd / støtte til reisecuper, treningssamlinger og transport til bortekamper.

Mandat sportslig utvalg
 

Sporslig utvalg sitt mandat CSK fotball.

Roller og ansvar – styret
 

Her er en oversikt over ansvar og rollefordeling i CSK fotball. Styrets medlemmer og sportslig utvalg

Artikkelsøk
Søk i artikler: