Siste nytt
Breddereglement for 2015
Litt info
 

Her er noe info til lag etc.

Hospitering i CSK
 

Les om hospitering og benytt hospiteringsskjema som ligger under VEDLEGG FOR NEDLASTING. Før hospitering er godkjent, så skal dette skjemaet fylles ut.

Samarbeidsavtale mellom håndball og fotball
 

Avtalen har i sommer 2012 blitt revidert. Under nedlasting av vedlegg finner du oppdatert versjon.

Spillerutvikling
CSK Fotball i samarbeid med Trondheims Ørn
Kamparena
 

CSK fotball har fokus på spillerutvikling. I den forbindelse er forholdet mellom antall kamper og treninger viktig for spillere.

Ny utstyrsleverandør
Arena og hallreklame
 

Inntektsmuligheter for laget ditt!

Overganger

Arena og hallreklame

For å drive en klubb, både på det sportslige og administrative,er vi avhengig av et godt og tilpasset økonomisk fundament.   Dette er nødvendig for å drive avdelinger og klubben vår i mange år framover, samt at vi til enhver tid ønsker å gi våre utøvere et godt og attraktivt tilbud. 

En av finansieringskildene for våre lag er at vi legger opp til salg av arenareklame og hallreklame.    

Pengene som kommer inn gjennom arenareklame går uavkortet til lagskassen - og til lagets formål.
 
Ditt lag, der du har tilhørighet. Planlagte cuper og andre arrangement i lagets regi kan finansieres ved denne type salg. Som dere er kjent med så er det gjerder rundt hele banen og vi ønsker mer enn gjerne å tilby reklameplass for bedrifter der. Likeledes gjelder det våre haller. Dette burde være attraktive steder for bedrifter å profilere seg. 

Med så mange lag, foreldre, besteforeldre, tanter, onkler, venner, bekjent osv så er potensialet for å skaffe inntekter gjennom denne type salg absolutt mulig.  

Her er noen faktatall på og rundt vår idrettspark:

-        Besøkes av over 1500 personer hver dag

-        Det gjennomføres hvert år ca 1400 kamper

-        4800 treninger av våre lag

-        Vi arrangerer en av Norges største håndball turnering

-        I tillegg kommer publikum knyttet til aktiviteter på kunstgressbanene, og bruken i vårt treningssenter og aktiviteter i våre selskapslokaler

Arenareklame på CSK idrettspark:

Avtalebeløp er kr 6.000,- pr kalenderår pr. skilt, inkludert skiltproduksjon 1. år  -  størrelsen 80 cm* 2 meter.

For bedrifter som ønsker å profilere seg med mer enn ett skilt så gis det en rabatt på 20 % fom skilt 2.

Med arenaskilt inkluderes det:

- Link på CSK sine hjemmesider. (verdi 2500,-)

- Logo på felles profileringsskilt ved inngang til Idrettshall

- Logo på felles profileringsskilt ved kunstgressbane

Alle annonsører inngår skriftlig avtale med klubben. Klubben står for fakturering mot sponsorene.   Skiltene produseres og leveres av CSK sin samarbeidspartner, og monteres av anlegg.

Dere finner ytterligere info om under vårt sponsorprogram

 


Nyttig informasjon
Styret 2016/2017
Sportslig Utvalg 2016/2017
Banedagbok
 

viktig info

Nyttige fotball lenker
 

Lenker til forbund, klubber og turneringer

Forsikringer og melding av idrettskade
 

Her finner du informasjon om hvordan man melder skader, med lenke til skademeldingsskjema.

Dommersatser
 

Her finner du oversikt over satser for krets , rekrutt- og klubbdommere.

Hvordan benyttes penger som kommer inn gjennom treningsavgifter?
 

Hvert år betaler medlemmer i Charlottenlund en treningsavgift for å spille fotball i klubben vår.

Årshjul CSK fotball
 

Kalender for aktiviteter i fotballen. Se PDF- vedlegg for nedlasting

Generell instruks for trenere i Charlottenlund Sportsklubb – fotball
Omberamming av kamper
Sonekveld og arrangement
 

For nedlasting på venstre side ligger det maler etc. for gjennomføring av sonekvelder

FAQ - i fotballavdelingen.
 

Du finner en del info ved å lese på fotballavdelingen sin side.

Reisecuper - fotball
 

Reisecuper krever planlegging, men det er moro når vi har så mange engasjerte foreldre som vi har i CSK!

Breddereglement for 2015
Tilskudd og støtteordninger
 

Det enkelte kull / lag har fom G/J 13 mulighet for å søke tilskudd / støtte til reisecuper, treningssamlinger og transport til bortekamper.

Mandat sportslig utvalg
 

Sporslig utvalg sitt mandat CSK fotball.

Roller og ansvar – styret
 

Her er en oversikt over ansvar og rollefordeling i CSK fotball. Styrets medlemmer og sportslig utvalg

Artikkelsøk
Søk i artikler: