VIKTIG RUTINE VED KLUBBKJØP FRA NORCONTACT

Det er nå gitt beskjed til NorContact om at de ikke kan fakturere CSK for noen innkjøp uten at det foreligger en bestilling fra materialforvalter i den avdelingen som skal faktureres.

Den som henter ut varer i klubbensnavn SKAL levere gjenpart av pakkseddel/kvittering til Kjetil på medlemskontoret.

Det er særdeles viktig at dette blir gjort, for at vi skal ha kontroll på utgiftene i de ulike avdelingene.

Styret


STØTT CSK
Grasrotandelen betyr mye for CSK.                                                                 Verv venner og familie til å støtte oss uten å bruke en krone!
Det du som medlem trenger å gjøre er:
Registrere tippekortet ditt når du tipper. Eller oppgi vårt org. nummer: 991 646 620

Den enkleste er å sende en sms til 2020 med følgende tekst:
grasrotandelen 991646620
Følg oss på facebook