Treningsavgifter i CSK

Faktureringoversikt treningsavgift CSK 2015/16

Fotball 2016
   
     
Kull Beløp Forfallsdato
2007, 2008  1.000 01.05.2016
2004, 2005,2006  2.500 01.05.2016
2002/2003  3.250 01.04.2016
G16/J17 (00og01 gutter)  3.500 01.04.2016
Junior  4.000 01.04.2016
3. div Senior  3.750 01.04.2016
5. div Senior  3.750 01.04.2016
     
     
     
Håndball 2016/2017
   
Kull Beløp Forfallsdato
2007/2008 1050 1.10.2017
2005/2006 1050 1.10.2016 og 1.2.2017
2004 1150 1.10.2016 og 1.2.2017
2003 1300 1.10.2016 og 1.2.2017
2002 1650 1.09.2016 og 1.2.2017
2001 1800 1.09.2016 og 1.2.2017
2000 1900 1.09.2016 og 1.2.2017
1999 og eldre 2400 1.09.2016 og 1.2.2017
Senior damer og herrer 2400 1.09.2016 og 1.2.2017
     
     
Idrettsskolen    
     
Kull Beløp Forfallsdato
Alle kull
700
1.11.2015

 

Nye deltakere blir fakturert fortløpende i alle avdelinger.

   
     
     

Obligatorisk medlemsskap på kr. 175,- for alle aktive medlemmer

 

BARNEFORSIKRINGEN I IDRETTEN.

Forsikringen for barn under 12 år og som er medlem av et idrettslag/særidrettslag, dekkes av Barneforsikringen som NIF har tegnet med IF.
Følgende må være på plass før dekningen gjelder:
  • Barnet må være registrert som medlem i Idrettslaget
  • Barnet må ha betalt medlemskontigenten
Skulle man ønske å vite mer om Barneforsikringen i IF gå inn på www.idrett.no

Hvordan benyttes penger som kommer inn gjennom treningsavgifter?

Hvert år betaler medlemmer i Charlottenlund en treningsavgift for å spille i klubben vår. Treningsavgiftene blir fastsatt av hvert enkelt styre ut fra deres årlige budsjetter. Treningsavgiften varierer fra lag til lag.
Her følger et oppsett som sier noe om hvordan treningsavgiftene til utøvere benyttes.
Utstyr:
En av de største utgiftspostene våre er kostnader med utstyr. Baller, kjegler, vester, isposer, lagsbager, tape, førstehjelpsutstyr etc. Dette betraktes mer eller mindre som forbruksvarer i klubben, og er som nevnt en stor kostnadspost. Vi oppfordrer alle til å være mer bevisst i forhold til bruk av utstyr i lagene.
Baner og anlegg:
Fotball og håndball overfører hvert år penger til anlegg for vedlikehold. Vedlikeholdet på Charlottenlund anlegget er omfattende og nødvendig. Her dreier det seg om mål på banen, målnett, fangnett etc. Det medfører også kostnader å vedlikeholde banene på vinter med brøyting, hallen med rengjøring slik at vi får best mulig treningsforhold.  Det er vaktmestertjenesten i CSK som står for denne type vedlikehold. I tillegg betaler fotball og håndball for leie av baner, hall og stuer.
Påmeldingsavgifter:
For å melde på lag til seriespill betaler klubben påmelding / kretsavgifter for alle lag i Csk.
Dommere og utdanning:
Hvert år utdanner Csk dommere. Rekruttering av dommere er viktig i klubben vår. Her er klubben med å dekke inn dommerdrakter og kurs for framtidige klubbdommere. Også dommere som dømmer våre lag koster en del penger gjennom sesongen.
Forsikring:
Fotballavdelingen betaler NFF lagsforsikringer og andre typer forsikringer. Forsikringer må betales for at spillere kan delta på treninger og kamper i Charlottenlund.
Som diverse kostnader kan det nevnes regnskapskontor, reiseutgifter, kjøregodtgjørelser,spilleroverganger mm.

20


STØTT CSK
Grasrotandelen betyr mye for CSK.                                                                 Verv venner og familie til å støtte oss uten å bruke en krone!
Det du som medlem trenger å gjøre er:
Registrere tippekortet ditt når du tipper. Eller oppgi vårt org. nummer: 991 646 620

Den enkleste er å sende en sms til 2020 med følgende tekst:
grasrotandelen 991646620
Følg oss på facebook