FFU lag - Fotball for utviklingshemmede.

 

VISER SPORTSLIG BREDDE: Leder i Charlottenlund Fotball, Tommy Svendsen, jobber på vegne av fotballstyret med å opprette et lag for utviklingshemmede. Målet er å ha laget klart i løpet av november

Charlottenlund Fotball er i ferd med å etablere et lag for spillere med ulik utviklingshemming.
– Med dette viser vi at vi skal dekke et stort spekter av sportslige ferdigheter og sosial tilknytning, sier leder for fotballavdelingen Tommy Svendsen.

Av Renate Brødreskift

Styret i fotballavdelingen ønsker å opprette et FFU-lag (Fotball for Utviklingshemmede) for «de som ikke får være med på vanlige lag».
Tilbudet skal være for spillere i alderen 15 år og oppover, og Svendsen mener det er et behov for den type lag i bydelen. – Det finnes relativt få slike lag lokalt. Du har Ranheim, Rosenborg, Kolstad og Flatås. Charlottenlund blir forhåpentligvis neste klubb som har et slikt tilbud, sier han.

Støtte fra NFF
Klubben har hatt informasjonsmøter med Norges Fotballforbund (NFF), samt vært i kontakt med trenere og støtteapparat fra andre klubber med FFU-lag, deriblant trener for Flatås Lions – Helge Gudmundsen – for å høre om deres erfaringer. – Vi ser også litt på støtteordninger fra NFF når det gjelder utstyr. Utfordringen blir å få opp trenerapparatet rundt dette laget, og klubben jobber med å få tak i trener, oppmenn og assistenttrenere.
Vi har allerede vært i dialog med folk i klubben som har stilt seg positive til å bidra, og jeg er ganske trygg på at foreldregruppa til et slikt lag også vil være med å bidra, sier Svendsen.

Viktigst er idrettsgleden
Lag for utviklingshemmede spiller ikke i noen serie med tabell. I stedet møtes lag fra Trøndelagsdistriktet til såkalte fotballkvelder der alle lagene får spille to-tre kamper.
– Ferdighetsnivået på lagene er forskjellig på grunn av ulik funksjonshemming. Andre klubber som har denne type lag består av spillere med forskjellig funksjonshemming, fra ADHD til Downs.
Målsetningen er mest mulig jevne kamper, hvor målet ikke er å vinne med store siffer. Det morsomste er når lagene får oppleve gleden av å score, fair play og idrettsglede, sier Svendsen.

Trenger spillertilførsel
Planen er å starte de første innetreningene i løpet av november dersom spillertilførselen blir stor nok. – Klarer vi å få til 16-18 spillere til oktober, så er vi veldig fornøyd, sier Svendsen. Han medgir at det kan bli vanskelig å bare rekruttere lokale spillere til laget, og ønsker derfor spillere fra hele byen velkommen. – Andre lag har også spillere fra hele byen, og vi ser ikke så mye på område. Det aller viktigste er å få tak i spillere som ønsker å spille fotball, sier Svendsen, og oppfordrer alle som synes det er artig å spille fotball om å ta kontakt med klubben, enten det er gjennom bedrifter som sysselsetter og tilrettelegger arbeidsplasser, institusjoner eller som privatperson.

Se treningstider

Bra tilrettelagt
Svendsen tror også det vil være gunstig for klubben for øvrig å få etablert et slikt lag. – Vi er jo en breddeklubb, og får vist frem at det er et bredt spekter på ferdighetene i klubben. Alle som har drevet barne- og ungdomsidrett vet at det finnes like mange forskjellige ferdighetsnivå og grunner til motivasjon, som det finnes spillere, sier han, og opplyser at klubben også har de nødvendige fasilitetene. – Klubben har, foruten en hel masse fantastiske medlemmer, et moderne kunstgressanlegg, en flott hall med garderobeanlegg, to store “stuer”, sunn økonomi og stort sett alle andre ting vi trenger for å legge forholdene godt til rette for en slik etablering.

 
For ytterligere info så kontakt fotballstyrets leder på telefon 924 99 992 eller epost tommy@mnt.no  

 


STØTT CSK
Grasrotandelen betyr mye for CSK.                                                                 Verv venner og familie til å støtte oss uten å bruke en krone!
Det du som medlem trenger å gjøre er:
Registrere tippekortet ditt når du tipper. Eller oppgi vårt org. nummer: 991 646 620

Den enkleste er å sende en sms til 2020 med følgende tekst:
grasrotandelen 991646620
Følg oss på facebook