Siste nytt
Breddereglement for 2015
Litt info
 

Her er noe info til lag etc.

Hospitering i CSK
 

Les om hospitering og benytt hospiteringsskjema som ligger under VEDLEGG FOR NEDLASTING. Før hospitering er godkjent, så skal dette skjemaet fylles ut.

Samarbeidsavtale mellom håndball og fotball
 

Avtalen har i sommer 2012 blitt revidert. Under nedlasting av vedlegg finner du oppdatert versjon.

Spillerutvikling
CSK Fotball i samarbeid med Trondheims Ørn
Kamparena
 

CSK fotball har fokus på spillerutvikling. I den forbindelse er forholdet mellom antall kamper og treninger viktig for spillere.

Ny utstyrsleverandør
Arena og hallreklame
 

Inntektsmuligheter for laget ditt!

Overganger

Velkommen til fotballavdelingen


Årets viktigste lenke for alle som er med i og rundt fotballen:

Fotballens ABC Ungdom Voksen 2016Vi har åpnet for påmelding til CSK Julecup i Fotball

Tradisjonen tro arrangeres Julecupen i fotball i Charlottenlundhallen i romjula.
Etter ønske og popularitet arrangerer vi kun kompisklasse i år. Aktive, og bedriftslag kan selvsagt melde seg på.
Julecupen er arenaen der du kan møte spillere fra Elite til 6. div.
Påmelding innen 14.12. 2016!
Pris kr. 1 300,-      Betales inn til konto: 4212.10.07023.
Påmelding og mere info her


Spørsmål kan rettes til ola@csk.no el. tlf. 900 53 638
Reglement finner du i venstre marg denne side. (Spillreglement CSK Julecup.)Fotball for utviklingshemmede!


Trening i cageballhall onsdager fra kl. 1800 - 1900. Nye spillere ønskes velkommen!

Ta kontakt med Espen Almås på telefon 934 42 805 for ytterligere informasjon.

 


 

 

CSK fotball har en overordnet målsetting:

"Flest mulig, lengst mulig - best mulig".

Vi har som mål at klubben skal være en "sosial motor" i vårt nærmiljø. Venner for livet! Er et begrep vi ønsker å strekke oss mot.

CSK fotball har over 700 aktive jenter og gutter i alle aldre og et stort og aktivt støtteapparat med trenere, oppmenn/kvinner og foreldrekontakter.

Klubben er definert som en breddeklubb

Dvs: Vi skal dekke et stort spekter av sportslige ferdigheter og sosial tilknytning.
Alle som har drevet barne- og ungdomsidrett vet at det finnes like mange forskjellige ferdighetsnivå og grunner til motivasjon, som det finnes spillere.

For å gi våre medlemmer, trenere og tillitsvalgte en plattform for den sportslige utviklingen har vi utviklet "Skoleringsplan for ferdighetsutvikling i fotball".

(Se vedlegg for nedlasting)

Klubben har foruten en hel masse fantastiske medlemmer, et moderne kunstgressanlegg, cageballanlegg,      en flott hall med garderobefasiliteter, to store "stuer", sunn økonomi og stort sett alt vi trenger for å legge forholdene godt til rette.

 


Følg CSK Fotball på Twitter

Følg CSK på Facebook 

 

 

Nyttig informasjon
Styret 2016/2017
Sportslig Utvalg 2016/2017
Banedagbok
 

viktig info

Nyttige fotball lenker
 

Lenker til forbund, klubber og turneringer

Forsikringer og melding av idrettskade
 

Her finner du informasjon om hvordan man melder skader, med lenke til skademeldingsskjema.

Dommersatser
 

Her finner du oversikt over satser for krets , rekrutt- og klubbdommere.

Hvordan benyttes penger som kommer inn gjennom treningsavgifter?
 

Hvert år betaler medlemmer i Charlottenlund en treningsavgift for å spille fotball i klubben vår.

Årshjul CSK fotball
 

Kalender for aktiviteter i fotballen. Se PDF- vedlegg for nedlasting

Generell instruks for trenere i Charlottenlund Sportsklubb – fotball
Omberamming av kamper
Sonekveld og arrangement
 

For nedlasting på venstre side ligger det maler etc. for gjennomføring av sonekvelder

FAQ - i fotballavdelingen.
 

Du finner en del info ved å lese på fotballavdelingen sin side.

Reisecuper - fotball
 

Reisecuper krever planlegging, men det er moro når vi har så mange engasjerte foreldre som vi har i CSK!

Breddereglement for 2015
Tilskudd og støtteordninger
 

Det enkelte kull / lag har fom G/J 13 mulighet for å søke tilskudd / støtte til reisecuper, treningssamlinger og transport til bortekamper.

Mandat sportslig utvalg
 

Sporslig utvalg sitt mandat CSK fotball.

Roller og ansvar – styret
 

Her er en oversikt over ansvar og rollefordeling i CSK fotball. Styrets medlemmer og sportslig utvalg

Artikkelsøk
Søk i artikler: