Siste nytt
Medlemskapet er personlig
 

Det er kun du selv som kan benytte nøkkelbrikken

Endring i fakturarutiner
 

Vi innfører nå faktura pr e-post

Vedlegg for nedlasting

CSK treningssenter

Vi ønsker deg velkommen til vårt nye treningssenter i CSK hallene.

CSK Treningssenter er er åpent for alle medlemmer i Charlottenlund Sportsklubb og andre interesserte som vil kjøpe medlemskap, med følgende åpningstider:

 

 

 

 

 

 

 

Mandag til torsdag:                          0600 - 2200

Fredag til søndag                              0800 - 2000

Treningsavgift:

Registrert medlem av CSK:                                 kr. 175,- pr.mnd

Åpent medlemsskap for ikke medlemmer:     kr. 225,- pr.mnd

 

Merknader:

  1. Aldersgrense for tegning av medlemskap er 16 år
  2. Alle medlemsskap er personlig, utlån av nøkkel til venner eller familie vil medføre heving av treningsavtalen.
  3. Etter inngått avtale tildeles medlemmet nøkkelkort med personlig kode.
  4. Av sikkerhetsmessige hensyn vil alle passeringer med nøkkelkort bli registrert, treningssenteret vil være videoovervåket.

Innmelding foregår ved å sende en e-post anlegg@csk.no hvor du oppgir navn, adresse, fødselsdato samt en kode du vil ha på nøkkelbrikken din (4 siffer).

Fakturering skjer på mail hver 4. måned.

 Det er satt et tak på maks 200 medlemskap i treningssenteret.

Viktig informasjon

CSK Treningssenter er et senter som ikke må sammenlignes med de store kommersielle aktørenes treningssenter. Selv om vi har et lite treningssenter har vi lagt vekt på kvalitetsapparater. Vårt treningssenter er velegnet for styrke og kondisjonstrening. Vi i Charlottenlund Sportsklubb håper og tror at dette treningstilbudet i vårt nærmiljø kan bidra til at ennå flere motiveres til å komme i bedre form. Vi ønsker lykke til med alternativ trening i lyse og trivelige lokaler sammen med naboer og kjente.

 


Informasjon om treningssenteret
CSK treningssenter
Endring i fakturarutiner
 

Vi innfører nå faktura pr e-post

Årets siste faktura.
 

Faktura for perioden september til desember blir sendt ut i 1. uken på september. Betalingsfrist vil være 15.9.13 og stenging av tilgang vil skje kort tid etter forfall.